Ročník 2016 / 475 projektů

CASUA, spol. s.r.o.

Karel Prager – výstava v Národní galerii

Kancelář
CASUA, spol. s.r.o.
Běžecká 2407, Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ing. arch. Daniel Novák
Adresa
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530, Praha 7
Zahájení projektu
02/2013
Dokončení realizace
09/2013
Popis projektu
Výstava představuje co možná nejucelenější soubor jeho prací od 50. let až do sklonku života. Jsou zde zastoupeny návrhy Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, Federálního shromáždění, areálu staveb v Emauzích, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Nové scény Národního divadla, rekonstrukce Rudolfina či obytného souboru U kříže. Rovněž jsou prezentovány nejrůznější soutěžní návrhy a nikdy nerealizované studie (například Superstruktury nad Košíři). Největší část výstavy tvoří plány a modely z architektovy pozůstalosti, doplněné současnými fotografiemi jeho staveb od Pavla Friče. Architektonická koncepce výstavy je dílem atelieru CASUA. Vernisáž proběhla 19. září 2013 v Národní Galerii v budově Veletržního paláce Autorka výstavy: Radomíra Sedláková Kurátoři výstavy: Radomíra Sedláková, Jakub Potůček Architektonické řešení: Oleg Haman, Daniel Novák, Vojtěch Sigmund [Casua] Grafické řešení výstavy: Tomáš Machek, Marius Corradini [Side2] Redakce a překlad: Ediční oddělení NG | Editors of NG Produkce: Oleg Haman [Casua], Miloslav Pavlík, výstavní oddělení NG Instalace: Armador, Vetamber, Macroworld, iProdukce, Instalační skupina NG v Praze
Mapa