Ročník 2016 / 475 projektů

muon

Kadeřnictví Táňa Kmenta

Kancelář
muon
Trojická 437/20, Praha 2
www.muon.cz
Autor
Adresa
Veselá 4, Brno
Zahájení projektu
listopad 2011
Dokončení realizace
duben 2012
Popis projektu
Kadeřnictví je situováno do ulice Veselá naproti interiéru DNB, který jsem realizoval v roce 2008. Budova Komerční banky v Brně od architektů Bohuslava Fuchse a Arnošta Wiesnera z let 1930. Cílem tohoto projektu bylo navázání na vyhraněný architektonický výraz budovy, který vychází z nosné páteře železobetonové konstrukce, vnímání jejího materiálového akcentu v měřítku a obsahu použitých výrazových prostředků. Myšlenkou bylo vytvoření scény, na které kadeřníci kreativně pracují a jsou přímo napojeni na prostor ulice Veselá a pasáž banky. Scéna je realizována jako diagonální prostorový raumplán, kde převýšením úrovní dochází k základnímu dispozičnímu řešení a současnému vzájemnému uvolnění. Měřítko a rozložení vneseného raumplánu tvoří určité propojovací jádro se základní strukturu provozních funkcí. Na tuto strukturu navazuje instalace vnitřního vybavení, realizovaného solitery, které jsou v prostoru interiéru paralelou měřítka a materiálového působení vzhledem ke stávající svébytnosti arch. kontextu. Železobetonová odhalená konstrukce banky byla zjemněna prosvětleným bílým nástřikem, vizuální redukcí, která vnitřní formu prostoru do jisté míry abstrahuje, a v konečné fázi dává vyniknout vnesenému záměru materiálových forem ve světelném působení v denním a nočním akcentu prostoru. Základním materiálovým archetypem zde zůstává černá ocel, betonové stavební překlady, staré trámy, nerez plech, zrcadlové stěny, které jsou do prostoru vkládány ve své charakteristické vizuální predikci měřítka a hmotnosti. V tomto kontextu jde o hledání podstaty a autentičnosti zvolených konstrukčních prvků fixních a mobilních forem, jisté stavební obyčejnosti, kde vnější a vnitřní forma se ve svém kontrastu mění, ale podstata zůstává stejná – pouhý stav materiálu je sám prostor.
Mapa