Ročník 2016 / 475 projektů

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.

JUBILEUM HOUSE

Kancelář
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.
Londýnská 28, Praha 2, Královské Vinohrady
www.petrfranta.eu
Autor
Adresa
Komunardů 20, Praha 7, Holešovice
Zahájení projektu
02/2009
Dokončení realizace
07/2014
Popis projektu
Bytový soubor JUBILEUM HOUSE je situován v rychle se rozvíjejícím území Holešovic, v jednom z největších bloků. Do ulice Komunardů doplňuje hmotu v duchu funkcionalistické regulace s akcentovanou pasáží přes všechna patra, tvořící dominantu a s posledním ustupujícím patrem domu v západní části uliční fronty bloku. Stavba je členěna na objekty A, B a C, které jsou propojeny pasáží přízemním podnožím a dvoupodlažní podzemní garáží jsou všechny objekty propojeny v suterénu. Objekt A s průčelím do ulice Komunardů a vysokým parterem do ulice – přízemí je obchodní plocha, v patře jsou situovány kanceláře, od 2. patra jsou pak byty, nad ním je část objektu vykonzolována nad ulici Komunardů. Pasáží z ulice Komunardů jsou propojeny bytové objekty B a C. V těchto věžích jsou v každém bytě celoprosklená solária a balkony k relaxaci. Jsou natočena za sluncem. Uvnitř bloku byl soubor nefunkčních polorozpadlých kůlen a hal bývalých dílen. Tyto byly zbourány a na jejich místě je situován projekt vsazený do zeleně. Jsou zde předpoklady k dobrému osvětlení i oslunění všech funkcí projektu. Na takto uvolněném terénu je intenzivní zeleň, a to jak na rostlém terénu, tak i intenzivní zelené střechy, které kaskádovitě ustupují a tvoří příjemné prostředí pro rekreaci. Četné balkóny a rizality zimních zahrad počítají rovněž se zelení. Tato zeleň nahrazuje zdevastované prostředí předchozího stavu a je zároveň pohledovým prvkem pro ostatní obyvatele bloku. Nově vytvořený rostlý terén je napojený na původní geologické vrstvy. Výběr dřevin a celá koncepce zeleně respektuje podmínky oslunění. Centrálním bodem této části se stala nádrž s fontánou a přepadem. Většinu ploch vytváří intenzivně ošetřované, celoročně pochozí trávníky.
Mapa