Ročník 2016 / 475 projektů

ORA

Jaro, léto, podzim, zima… a jaro

Kancelář
ORA
Rooseveltova 836/6, Znojmo, 66902
o-r-a.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Zmeková
Adresa
Komenského 224, Mikulov
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Co? Prostor auly v bývalé škole v Mikulově byl za minulého režimu znásilněný novým přestropením. Vznikla tedy těžko využitelná prostora půdy, která byla ve výšce jeden a půl metru v pravidelném rytmu rozčleněná táhly. Krov se skryl očím a vyčkával. Mezitím se zrekonstruovaly místnosti pod půdou, takže už nebylo cesty zpět, prostor nešlo opět sjednotit. Jak? Zásadní rozhodnutí bylo ponechat vše tak, jak jsme to našli. Jedna z našich hlavních zásad zní, že nejdůležitější je rozpoznat, kdy raději nezasahovat. Ale bylo třeba prostor sjednotit a překonat táhla. Rektifikační oka jsme zvětšili do podoby průchodů. Táhla oddělují jednotlivé "pokoje". Zdi jsou jen imaginární, stejně jako v Kim Ki-dukově filmu.
Mapa