Ročník 2016 / Nominace

Ing.arch. Jan Tyrpekl

Hnízdo

Kancelář
Ing.arch. Jan Tyrpekl
U parku 348, Strančice
tyrpekl.wix.com/portfolio
Autor
Adresa
Stinná, Strančice
Zahájení projektu
07/2015
Dokončení realizace
07/2015
Popis projektu
"Musí v tom být něco primitivního - uspokojení těch nejpradávnějších tužeb ukrytých v mých genech. Mí předkové strávili v korunách stromů několik set tisíc let. Proto mi pohodlná rozsocha starého jilmu připadá taková domácká. Pocit patřičnosti. Sounáležitosti. A obydlí v korunách stromů. I na těch je něco řádného..." (FULGHUM, Robert. Už hořela, když jsem si do ní lehal. Praha: Argo, 2011) "Hnízdo" vzniklo z touhy stavět a experimentovat. Stavět jen pro radost - naší i lidí v okolí. Experimentovat s materiálem a neobvyklými podmínkami. Samotná stavba probíhala jako workshop, kterého se zúčastnili studenti i absolventi z FUA TUL, FA VUT, FA ČVUT a UMPRUM. Cílem bylo zhotovit objekt ve stromě - úkryt pro děti i dospělé - hnízdo. Podmínky byly jen dvě: 1/ použít jen jeden přírodní materiál bez spojovacích prvků (tedy "totálně" ekologická stavba) 2/ uchycení takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému poškození stromu. Aby nešlo jen o experiment architektonický, původní záměr byl realizovat workshop ve školce či v dětském domově za částečné asistence dětí. Dva roky jsem hledal instituci, která by byla ochotná se mnou spolupracovat, ale legislativní překážky a hlavně nechuť vedení těchto institucí takový projekt podporovat (pouze povolit, nepožadovali jsme žádnou finanční odměnu) mě odradila. Projekt nakonec vznikl v mé rodné obci v parku. Vybraný habr je první strom, na který jsem jako malý vylezl. Samotný tvar struktury vycházel z koule a postupně se sám přizpůsoboval tvaru koruny. Struktura na stromě drží pouze díky prutům, které obepínají jednotlivé větve. Dovnitř je nechaný úzký průlez. Maximální vyzkoušené zatížení bylo 250kg. Samotný objekt váží cca. 80kg, unese tedy asi trojnásobek své váhy.
Mapa