Ročník 2016 / Nominace

Štěpán Děnge + desk architekti

Galerie Závodný

Kancelář
Štěpán Děnge + desk architekti
Kozí Hrádek 12, MIkulov
www.denge.cz www.desk-a.cz
Autoři
Ing.arch. Štěpán Děnge, Ing.arch. Jakub Děnge
Adresa
Husova č.p. 1707, 69201 Mikulov
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
12/2011
Popis projektu
Galerie Závodný je soukromá galerie. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů,kteří odešli do exilu. Mikulov je pozoruhodnou ukázkou rostlého urbanismu, který spolu s jedinečnou scenérií vápencovitých útvarů jižního úpatí Pavlovských vrchů vytváří jeden z nejmalebnějších obrazů jižní Moravy. Stavba Galerie Závodný je situována v místě nedochované původní zástavby bývalé židovské čtvrti. Pozemek s potenciálem nádherných průhledů uzavírá zástavbu do prostoru dnešního náměstíčka na nároží ulic Husova a Brněnská. Místo, prostředí a účel stavby – to byla kriteria, která vedla k rozhodnutí vytvořit stavbu respektující svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem původní historickou zástavbu a současně jednoduchou formou a soudobým výrazem pojmenovat náplň objektu. Přestože se jedná o jeden funkční celek, jsou části pojednány rozdílně. Vnější výraz strohých, sochařsky tvarovaných hmot je postaven na použitém materiálu. Pro obklad stěn a netradičně i střešního pláště byl použit přírodní kámen – vápenec. Ten prorůstá i do vnitřních prostor galerie. Výstavní program Galerie se odehrává ve dvou podlažích. Vnitřní prostory jsou otevřené, v patře až k hřebenu střechy. V části přízemí je situována galerijní kavárna. Převýšení stropu nad průjezdem v úrovni 1.patra bylo využito k vytvoření „amfiteátru“ využívaného při pořádání komorních koncertů.
Mapa