Ročník 2016 / 475 projektů

Jakub Cigler Architekti

Florentinum

Kancelář
Jakub Cigler Architekti
Moulíkova 3286/1b, 150 00, Praha 5
www.jakubcigler.archi
Autor
Adresa
Na Florenci 2116/5, Praha 1 – Nové město
Zahájení projektu
04/2010
Dokončení realizace
10/2013
Popis projektu
Záměrem bylo vytvořit administrativní palác s podzemním parkováním a s doplňujícími obchodními jednotkami, který by umožňoval vytvoření nového průchodu mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci. Hmota nového paláce je pojednána tak, aby nerušivě nahradila stávající administrativní budovu E bývalé Typografie z předlistopadové éry a citlivě spolu s navrhovaným náměstím vrostla do vnitrobloku bývalé tiskárny. Objekt je uzavřen kolem vnitroblokového náměstí, které je situováno o 1m výše než ulice Na Florenci. Objekt tvoří osmi a sedmipodlažní hmoty, které jsou ve východní a západní části propojeny organicky tvarovanými „věžemi“ s žebry. Ta v parteru přecházejí do navržené zeleně a sadových úprav v Desfourské zahradě. Do vnitroblokového náměstí je zaústěn hlavní vstup do areálu v ose jižní fasády z ulice Na Florenci. Náměstí slouží zejména uživatelům kancelářských ploch, ale umožňuje i průchod do pasáže propojující ulice Na Poříčí a Na Florenci. Vzniká tak polo-veřejný městský prostor, který v parteru umožňuje mix kancelářských ploch spolu s kavárnami, restauracemi a doplňkovými obchodními funkcemi (např. reprografické služby, kurýrní služby, cestovní kanceláře apod.) Druhé až deváté nadzemní podlaží je věnováno pouze administrativní funkci. Nad posledním podlažím jsou na střechách umístěné nezbytné technologie vizuálně kryté zástěnami. Vstup do jednotlivých kancelářských křídel objektu vede přes zmíněné otevřené náměstí, z něhož jsou navrženy vstupy do třech hlavních a jedné podružné recepce. Vstupní recepce jsou dvoupatrové. Z důvodu kontroly pohybu osob jsou výtahy z garáží řešeny jako přestupní v hlavních recepcích. Pro orientaci uživatelů a návštěvníků budovy je v rámci náměstí vytvořen orientační systém.
Mapa