Ročník 2016 / 475 projektů

PROJEKTSTUDIO EUCZ, S.R.O.

FIREMNÍ SÍDLO POSPIECH

Kancelář
PROJEKTSTUDIO EUCZ, S.R.O.
OPAVSKÁ 6230/29A, 708 00 OSTRAVA
http://projektstudio.cz/
Autor
Ing. arch. David Kotek
Adresa
Ostrava, Česká republika
Zahájení projektu
únor 2012
Dokončení realizace
prosinec 2013
Popis projektu
V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalých šaten – sestavy unimobuněk na administrativní objekt investora. Inspirací pro návrh byl obor podnikání investora. Objekt po rekonstrukci skutečně připomíná dopravní prostředek. Opláštění objektu je provedeno z kompozitních panelů v zrcadlově – chromové úpravě. Fasáda objektu odráží své okolí. Objekt zůstal přízemní, došlo pouze k rozšíření přisazením a vykonzolováním nové ocelové konstrukce. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou, která je v rámci zlepšení jejich technických parametrů zateplena a má opláštění shodné s obvodovými zdmi. Po obvodu objektu byla nepravidelně umístěná kulatá okna, z nichž některá jsou konvexně vypouklá. Interiér kombinuje staré s novými. Přiznává například vyzděnou příčku a dřevěnou stropní konstrukci, která je v nově přistaveném rozšíření krytá konstrukcí a vidět jsou jen ocelové sloupy, které přístavbu nesou. Tento projekt získal čestné uznání v Grand Prix architektů 2014.
Mapa