Ročník 2016 / 475 projektů

atelier 25

Envicentrum PROUD Horažďovice

Kancelář
atelier 25
Janáčkovo nábřeží 85/5, Praha 5 – Smíchov
http://atelier25.cz/
Autoři
Ing. Arch. MgA., Jiří, Bíza, MgA., Martin, Kožnar
Adresa
283, Horažďovice
Zahájení projektu
02/2011
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
Podbranský mlýn je jedním z nejstarších městských mlýnů v Horažďovicích. Objekt byl postaven ve středověku a první dochovaná zmínka se datuje do roku 1462. V průběhu historie se dočkal několika přestaveb i změn využívání. Nové poslání objekt získal v roce 1903, kdy podle plánů Františka Křižíka byl přestavěn na první městskou elektrárnu poháněnou Francisovou turbínou a záložním parním strojem. Po 2. světové válce byl objekt využíván pro mletí vápence. Jeho význam však stále upadal.V roce 2007 galerie Klenová iniciovala koupi mlýnu a objekt vešel do vlastnictví Plzeňského kraje. Z původního záměru pro účely sochařské expozice se upustilo a díky iniciativě Tomáše Pollaka (ředitele DDM HD), se kraj nakonec přiklonil k přestavbě na pobytové centrum environmentální výchovy.Stavební práce začaly v zimě 2014. Bylo nutné odstranit stávající střechu i krov. Dům se dočkal radikálního očištění, po kterém zbyla jen základní kostra vymezující prostorové uspořádání. Hlavní očistě podlehla i zvětralá korunní římsa, jež následně byla nahrazena novou dle odlitků té původní.Materiály v interiéru byly redukovány na smrkové dřevo a kletované štuky. Barevný koncept byl doplněn o modrou barvu odkazující k historii mlýnu a řece. Tepajícím srdcem objektu je hala, která propojuje všechny místnosti a plní funkci učebny s čítárnou i jídelny. Centrum obsahuje ještě dvě další učebny s výhledem do okolí. Podkroví se stalo prostorem pro ubytování. Důraz na samostatnost a udržitelnost finálně podporuje vlastní kuchyňské vybavení pro přípravu jídla.Dům se ocitá na samé hranici města a krajiny.Směrem k městu fasáda reaguje na historický kontext a ponechává si původní členění. Směrem do krajiny se objekt otevírá doplněnými okenními otvory. Barevné řešení exteriéru je volnou interpretací původního stavu.
Mapa