Ročník 2016 / 475 projektů

Bogle Architects

ELI Beamlines – Mezinárodní výzkumné laserové centrum

Kancelář
Bogle Architects
Revoluční 1502/30, Praha 1, 110 00, Česká Republika
www.boglearchitects.com
Autoři
Ian Bogle,
Adresa
Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, Česká Republika
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Beamlines je architektonicky i technicky složitá budova, ve které bude v roce 2017 spuštěn nejvýkonnější laser na světě. Naším záměrem bylo navrhnout toto komplexní zařízení maximálně jednoduše a čitelně. Abychom toho dosáhli, rozdělili jsme různé prostory podle využití do logických skupin a vytvořili pro ně čtyři samostatné objekty – kanceláře, polyfunkční budovu (s veřejnosti přístupnou kavárnou, přednáškovým sálem, knihovnou atd.), laboratoře a laserové experimentální haly. Každému byla dána odlišná identita odpovídající jeho funkci. Dohromady tvoří vědecký "kampus". Uspořádání jednotlivých částí je odrazem funkčních a bezpečnostních požadavků na stavbu, vsazenou spolu s úpravami okolí do původního brownfieldu v zastavěné části Dolních Břežan. Všechny objekty jsou dohromady propojeny sjednocujícím prvkem konstrukce stínění, která uspořádáním stínicích lamel pozitivně ovlivňuje vnitřní prostředí stavby a zároveň vizuálně odkazuje ke krátkým přímým laserovým pulsům probíhajícím uvnitř. Laserové experimenty budou probíhat v železobetonovém "bunkru" o půdorysné velikosti fotbalového hřiště, kde jsou 9 metrů pod povrchem umístěny cílové komory. Laserová experimentální hala je technicky náročná stavba, která je navržena tak, aby splňovala požadavky na laboratorní čisté prostředí odolné proti přenosu vibrací, požadované pro bezpečnou práci s citlivým laserovým zařízením, které v průběhu experimentů generuje ultrakrátké svazky o velmi vysoké energii. Koncepčně budova vychází z představy "duality světla" - práce s uměle vytvořeným laserovým světlem v halách pro fyzikální experimenty a zároveň využití přirozeného světla ve prospěch zdravého prostředí pro uživatele budovy.
Mapa