Ročník 2016 / 475 projektů

Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.

ELEKTRA, BANKO-KAVÁRNA J&T BANK, OSTRAVA

Kancelář
Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
www.hrusa-atelierbrno.cz
Autor
Adresa
Nádražní 305/5, 702 00 Ostrava
Zahájení projektu
02/2011
Dokončení realizace
11/2012
Popis projektu
Palác Elektra z let 1923 -26 jako bývalý Hornický dům byl postaven s nedůsledně programním výrazem tzv. funkcionalistického stylu, naopak – kromě průčelí budovy, kde je možno registrovat určité zjednodušující prvky moderny a vedle toho spíše klasickou sochařskou výzdobu soch horníků a hutníků, je ve skutečnosti projevem spíše inovace či vzpomínky na nově chápané pojetí tradice. To bylo hlavní autorské východisko. O společensky výsostném postavení interiéru vypovídala jen fotodokumentace historie kavárny. Následně kavárna fungovala s přestávkami způsobenými dílčími rekonstrukcemi. Bylo zde i odborně vágní východisko pro rekonstrukci, tedy zejména v hledání charakteru původního prostoru a návratu art deco interiéru v kombinaci s latentními odkazy k funkcionalismu. Požadavkem tedy bylo dokonalé zpracování a možnosti využití prostoru s galerií a uměleckými díly, které má evokovat nejen původní charakter prostředí a připomínat kompozici prostorové skladby, ale navozovat lehce formální, ale soudobý charakter a náladu, nové, hygienicky a provozně požadované úpravy pro banku, které jsou řešeny tak nenápadně, že měly umožňovat soudobou aluzi původního image a zároveň nabízet tento charakter veřejnosti. Tento postup při nutných stavebních úpravách a zásahu do konstrukcí mělo být sice odborně architektonicky považováno jako vstřícné zájmům zachovat vnitřní charakter budovy, ale striktním požadavkům památkové péče a města Ostravy bylo třeba postupovat při projednávání záměrů investice J&T s příslibem: Elektra bude přetavena do nového, v Ostravě nečekaně kvalitního poloveřejného prostředí.
Mapa