Ročník 2016 / 475 projektů

ARCHTEAM

DŮM V BETONU

Kancelář
ARCHTEAM
Dominikánská 19, Brno
www.archteam.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
Adresa
Spojovací 262, Chrustenice, Loděnice u Berouna
Zahájení projektu
2006
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Dům je koncepčně navržen jako přízemní jednoduchý protáhlý hranol z betonových pohledových tvárnic. Plná zděná hmota je směrem do zahrady odlehčena ustoupením proskleného průčelí, které vytváří krytý prostor pro terasu. Ekonomické řešení dispozice z třímetrových modulů se promítá do minimalistického výrazu stavby. Při vstupní části domu je umístěna garáž pro dvě auta, vedle ní je kryté závětří. Dispozice domu je charakteristická protáhlou chodbou - šatnou, z níž jsou přístupné všechny obytné místnosti, což umožnilo jejich přímé propojení s terasou lemující jihovýchodní stranu domu. Dům je realizován zděnou technologií z betonových sendvičových tvárnic s vnitřním zateplením z polystyrenu. Tvárnice jsou lepeny na vysokopevnostní maltu. Vzhledem k tomu, že je struktura tvárnic z exteriéru (a částečně i interiéru) přiznaná, konstrukce domu je navržena důsledně v modulu stavebních prvků. Ustoupení skleněné stěny vytváří krytou terasu a částečné stínění proti slunci. Další stínění prosklených ploch je řešeno venkovními hliníkovými žaluziemi, tónované reflexní zasklení zabraňuje pohledu do interiéru. Střecha domu je řešená jako rovná s vnitřními svody. Povrch je osázen extenzivním ozeleněním, které tvoří trávy a kvetoucí byliny.
Mapa