Ročník 2016 / 475 projektů

P.P. Architects s.r.o.

Dům přírody Moravského krasu

Kancelář
P.P. Architects s.r.o.
Horova 38b, Brno
www.pparchitects.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Bořek Knytl, Ing. arch. Jolana Karásková
Adresa
Skalní mlýn, Blansko
Zahájení projektu
07/2009
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí a 3D kinem. Urbanisticky se jedná o menší komplex budov tvořících vlastní hmotovou provázaností jeden harmonický celek. Pro ztvárnění fasád byly důsledně použity přírodní materiály - kamenný obklad z místního lomu kladený na sucho bez pojiva a dále byl použit fasádní provětrávaný obklad z nehoblovaných modřínových prken bez nátěru. Objekt barevností použitých materiálů zapadá do okolní přírody. Součástí stavby je nová přístupová lávka přes říčku Punkvu s atypickou ocelovo-dřevěnou konstrukcí. Realizace byla také doplněna výtvarnými díly, sochařské zpracování recepčního pultu a plastik ve venkovním prostoru od architekta a sochaře Ing. arch. Jiří Vorla a sochařsky opracované posedové trámy Mgr. A. Lukáše Gavlovského. Stavba je provedena v nízkoenergetické třídě A, je zde využíváno tepelné čerpadlo, rekuperace vzduchu a tzv. šedá voda z ČOV. Hlavní předností stavby je vnitřní i vnější expozice o historii a současnosti CHKO Moravský Kras.
Mapa