Ročník 2016 / 475 projektů

Projektil Architekti, s.r.o.

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Kancelář
Projektil Architekti, s.r.o.
Malátova 13, Praha 5
www.projektil.cz
Autoři
Ing.arch. Petr Lešek, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing.arch. Adam Halíř, Mgr.akad.arch. Roman Brychta, Ing.arch. Marek Sankot, Ing.arch. Tomáš Bouma, MgA. Helena Hejdová
Adresa
Horka nad Moravou, Skrbeňská 669
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
9/2014
Popis projektu
V českém, evropském i světovém měřítku unikátně řešený areál, který netradiční formou pomocí výtvarných děl zprostředkovává návštěvníkům intenzivní zážitek přírody a místa člověka v ní. Dům přírody Litovelského Pomoraví sestává ze dvou částí. V areálu Sluňákova je k již existujícímu Centru ekologických aktivit (Projektil architekti, ocenění Grand Prix architektury 2007) doplněna úprava vlastního areálu. Vložením pěšího komunikačního okruhu pro návštěvníky a krajinářskými úpravami vznikla galerie ve volné přírodě, v níž jsou v jednotlivých nikách umístěna výtvarná díla. Úpravy areálu jsou pečlivě promyšlené, mají ideový základ v konceptu „7 bran za tajemstvím přírody Litovelského Pomoraví“. K jednotlivým intervencím byli osloveni výtvarníci, kteří se ve své práci věnují vztahu k přírodě. Areál je do budoucna otevřen i dalším intervencím, včetně dočasných. Druhá část se nachází 12km severozápadně od Sluňákova. Bývalá hájovna Šargoun se zahradou a stodolou je proměněna v infobod CHKO Litovelské Pomoraví, druhou vstupní bránu do cenného přírodního území lužního lesa rozsahem unikátního ve střední Evropě. Budova využívá místní tradiční technologie a skloubí je s požadavkem nízkoenergičnosti a udržitelného stavění v krajině se silným geniem loci. Kromě informování o CHKO včetně 3D medií, obsahuje aktivní expozici včelařství, jejíž součástí je i zahrada a sad, které zároveň představují tradiční hospodaření v místních podmínkách. Infobod i opravená stodola je využívána litovelskými školami.
Mapa