Ročník 2016 / 475 projektů

Ing. arch. Lucie Kavánová

Dům Elipsa v Radonicích

Kancelář
Ing. arch. Lucie Kavánová
Černouček 121, Roudnice nad Labem
www.kavanova.com
Autor
Ing.arch.Lucie Kavánová
Adresa
Jasanová 363, Radonice Praha- Východ
Zahájení projektu
05/2011
Dokončení realizace
03/2014
Popis projektu
Dům Elipsa v Radonicích RD v Radonicích je přízemní a je určen pro čtyřčlennou rodinu. Odráží náhled majitelů na bydlení, kdy jsou veškeré prostory v jedné úrovni a z pokojů lze procházet přímo na zahradu. Dům je navržen na půdoryse protažené elipsy, která umožnila vymezit velký hlavní obytný prostor příjemných proporcí. Obloukové ukončení symbolicky navozuje rodinný kruh, místo, kde se členové rodiny potkávají, kde lze posedět u krbu. Ten svým elipsoidním tvarem koresponduje s tvaroslovím domu a stává se jakýmsi jeho středobodem. Je pomyslným ukončením podélné osy, která dále vymezuje paralelní linii komunikace – středovou chodbu, ze které se vstupuje do jednotlivých pokojů. Dětské pokoje mají příjemnou, téměř čtvercovou proporci, na což byl při navrhování kladen důraz. Linie chodby je prosvětlena shora třemi světlíky s mléčným zasklením. Lomené světlo v centru dispozice vytváří pocitově příjemnou atmosféru. V této ose je veden také rozvod teplého vzduchu, který je distribuován pomocí ventilátoru z tělesa krbu. Veškeré obytné místnosti jsou natočeny k jihu nebo východu. Jsou tedy osluněny a před nepříjemným přehříváním v létě je ochraňuje kšilt domu – betonová markýza. Ta se rozšiřuje u obývacího pokoje a vytváří zde prostor pro venkovní posezení s terasou. Kamenná dlažba je přechodem mezi trávníkem a vstupem do pokojů a podtrhuje přírodní ladění domu, kdy je v interiéru i exteriéru použito dřevo - dub, resp. modřín. U vstupní části pak protažení střechy umožňuje kryté parkovací stání až pro dvě auta . Střecha zároveň chrání modřínový dřevěný obklad, který je kotven do keramického zdiva. Střecha ve tvaru protažené elipsy je konstruována tak, že umožňuje vytvoření zelené střechy s extenzivním souvrstvím ze sukulentů a travin.
Mapa