Ročník 2016 / Finalisté

AP atelier

Dolní oblast Vítkovice

Kancelář
AP atelier
Komunardů 5/1529, Praha 7
www.arch.cz/pleskot
Autoři
ing. arch. Josef Pleskot, ing. arch. Petr Sýkora, VP1, STC, ing. Vladimír Janata, VP1, MgA. Andrej Škripeň, VP1, Gong, ing. Milan Šraml, VP1, STC, Trojhalí, ing. arch. Jiří Trčka, VP1, Gong, Trojhalí, Zdeněk Rudolf, VP1, Gong, STC, ing. arch. Miloš Linhart, Gong, STC,, ing. arch. Michaela Dytrtová - Košařová, Gong, STC, Trojhalí, ing. arch. Daniel Kříž, Gong, ing. arch. Jindřich Smetana, Gong, ing. arch. Jan Albrecht, Trojhalí, ing. arch. Norbert Schmidt, Trojhalí
Adresa
Ostrava, Vítkovice
Zahájení projektu
2009-2013
Dokončení realizace
2012-2015
Hodnocení poroty
V rámci tohoto projektu se světy průmyslu, kultury a vzdělávání prolínají v nový dynamický formát, který vytváří novou a fungující alternativní identitu pro postindustriální město Ostrava-Vítkovice. Zde se vize klienta a konceptuální ambice architekta setkaly a vytvořily nový svět. Svět, ve kterém se ruiny průmyslové minulosti poeticky spojují s intervencemi moderního programu. Díky tomuto přístupu je zachována rezivějící síť rafinerie a současně je do tohoto industriálního prostředí vkládána řada nových společenských prostor včetně divadel. Tato realizace se pravděpodobně stane důležitou referenční stavbou pro další česká města, která procházejí podobnou proměnou.
Popis projektu
DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE Multifunkční aula Gong, Vysoká pec č.1 (Bolt tower), Velký svět techniky, Trojhalí Národní kulturní památka industriální architektury Dolní oblast Vítkovice se rozprostírá na ploše cca 500 x 500 m. Je tvořena souborem staveb bývalého dolu Hlubina, 200 m dlouhou koksovací baterií a vyhaslým hutním komplexem. V letech 2007 až 2009 byl dohodnut rámcový program nového využití celého areálu pro kulturní a vzdělávací účely. Jeho urbanistická a architektonická podoba byla definována v roce 2010. Bývalý uzavřený tovární areál byl pak v letech 2012 až 2015 přebudován tak, aby mohl být veřejností využíván jako otevřené živé město. Vznikly zde nové veřejné prostory – ulice, náměstí, veřejná parkoviště s novým osvětlením i park. V uplynulých čtyřech letech také byly postaveny či revitalizovány důležité veřejné stavby. Multifunkční aula Gong vznikla z bývalého obřího plynojemu s průměrem přes 70 m a výškou okolo 30 m. Do vnitřku tohoto válce byl po zdvižení jeho horní pohyblivé části umístěn velký sál s kapacitou 1529 sedadel, menší sál s kapacitou 400 sedadel, konferenční salonky, galerie výtvarného umění a kavárna. Velké vstupní foyer je pojato jako rozšířený okolní veřejný prostor. Nejstarší vysoká pec č.1 byla zpřístupněna jako vyhledávaný edukativní exponát. V její nástavbě se nachází kavárna s kapacitou cca 100 míst, výuková místnost a vyhlídková plošina. Velín vysoké pece byl proměněn v návštěvnické centrum. Podnož vysoké pece je využívána jako venkovní hudební scéna s možností zastřešení. Energetická ústředna U6 byla péčí jiných kolegů architektů (Fránek architects) přeměněna na edukativní technické muzeum pro mládež. Jako novostavba vznikl tzv. Velký svět techniky (Science learning centrum) s rozsáhlými edukativními expozicemi, s učebnami, laboratořemi a 3D kinem pro 200 diváků. Pro všechny uvedené stavby bylo vybudováno efektivně a ekologicky pracující energocentum. Významné objekty dolu Hlubina byly proměněny pro kulturní účely využívané mládeží. Z bývalé vrátnice vznikl profesionální hudební klub Heligonka hudebníka Jarka Nohavici. V návazné blízkosti byl přestavěn a revitalizován soubor tří obřích energetických hal pro všestranné sportovní a kulturní volnočasové občanské využívání. Tzv. Trojhalí - zastřešené náměstí - má kapacitu pro shromáždění více než čtyř tisíc lidí. Mezi Dolní oblastí Vítkovic a Trojhalím byla obnovena prastará pěší cesta se stromořadím. Rozsah dosud realizovaných staveb se pohybuje v investičních nákladech okolo dvou miliard korun. V současné době se připravuje celá řada dalších projektů pro veřejné i komerční účely.
Medailonek
Mapa