Ročník 2016 / 475 projektů

Atelier Schmied

Digitální planetárium v Hradci Králové

Kancelář
Atelier Schmied
Eliščino nábřeží 375 HK 3
schmied-atelier.webnode.cz
Autoři
ing.arch Karel Schmied ml.+st., AKIA a.s -DUR,SP, ARCHaPLAN s. r. o
Adresa
Zámeček 456/30 50008 Hradec Králové
Zahájení projektu
07.2010
Dokončení realizace
11 2013
Popis projektu
Budova Digitálního planetária je součástí areálu Hvězdárny v Hradci Králové. Logicky s původní budovou vytváří kompoziční celek se zachováním rozsáhlého pozemku před nástupem do areálu, který může sloužit pro volnočasové aktivity návštěvníků a instalaci dalších plastik. Nástupní prostor mezi hvězdárnou a planetáriem je dostatečně dimenzovaný s návazností na potřebnou kapacitu parkovacích stání. Architektura nové budovy planetária pracuje s nadčasovým designem a vytváří svébytný objekt. Přesto svým lapidárním tvarem rotačního elipsoidu levitujícím na pevném pandantu kubické vstupní části tvarově zapadá do celkové koncepce areálu a výškově ho respektuje. Zvolená materiálová kombinace monolitického betonu vstupní části a plechová kapotáž geoidu ve středně šedé barvě zvýrazňují čistotu tvarů a navržené materiály jsou v souladu s technicistním vzhledem budovy. Proříznutí základního tvaru pásem hliníkových oken umožňuje přirozené nasvětlení ochozu okolo sálu v patře, který má význam nejenom pro instalaci interaktivních prvků, ale i z hlediska provozního – umožňuje pohyb návštěvníků ze sálu. Tento princip vylučuje setkání a míchání se obou skupin. Kruhový sál o kapacitě 99 míst se stává středem kompozice a přispívá k jednoduché orientaci v dispozici budovy. Ojedinělý je způsob promítání na sférickou plochu pomocí pěti kamer z obvodu sálu. Základ konstrukčního systému tvoří betonový válec, do kterého jsou kotveny železné ramenáty ve vrcholu spojené prstencem. Kubická část základního tvaru budovy včetně suterénu je železobetonová. Vybudováním objektu Digitálního planetária získalo krajské město Hradec Králové ojedinělou možnost prezentace kosmické tématiky a masivní zájem návštěvníků potvrzuje kvalitu záměru.
Mapa