Ročník 2016 / 475 projektů

CMC architects, a.s.

Classic 7

Kancelář
CMC architects, a.s.
Jankovcova 1037/49
http://www.cmca.cz/
Autoři
Dipl.arch. David R. Chisholm, AIA,ČKA, Akad.arch. Vít Máslo,Assc.AIA, ČKA
Adresa
Jankovcova , U Uranie, 170 00, Praha 7
Zahájení projektu
11/1999
Dokončení realizace
Etapa II: 10/2012
Popis projektu
Citlivá rekonstrukce historických budov areálu CLASSIC 7 Business Park (1. etapa) provedená v roce 2009 získala ocenění a dostalo se jí široké publicity jako úspěšná transformace bývalého průmyslového areálu v Praze 7 – Holešovicích. Nový objekt 2. etapy dotváří městský veřejný prostor a je pokračováním duální estetiky, tedy masivní průmyslové architektury, snoubící se s moderní, inteligentní, lehkou a transparentní dostavbou. Ikonické industriální objekty původních pražských automatických mlýnů zůstávají dominantními stavbami, s novým objektem v průčelí 2. etapy, tyčícím se v pozadí, zaujímajícím sekundární roli v urbanistické kompozici a celkovém charakteru areálu. Z hlediska objemového řešení stavby objekt 2. etapy ustupuje na svém přízemí a prvních patrech směrem do Jankovcovy ulice (jako konzolový nosník) a otevírá tak pohled na oceněnou dvoranu s úctou ke stávajícím rekonstruovaným budovám. Nový objekt je přibližně stejně velký a má obdobné proporce jako původní průmyslová zástavba. Nová budova je uspořádána symetricky s hlavním vstupem z nádvoří na výšku dvou podlaží. Hala je tvořena pestrou paletou materiálů včetně dýh ze dřeva amerického ořešáku, nerezové oceli a skleněných ploch s potiskem. Fasáda je navržena jako jednoduchý systém, sestavený z modulů o rozměru 1.35 m z vysoce odolného skla tak, aby pohodlí a flexibilita poskytovaná nájemníkům byly co největší, včetně otvíratelných oken. Na rozměrné ploše severní fasády se odrážejí historické průmyslové budovy bývalých mlýnů. Ačkoliv je jižní fasáda opatřena žaluziemi (brise soleil), má dvojí roli, a to jako čistě technické opatření omezující tepelné zisky a jako strategie zabezpečující soukromí tím, že narušuje přímý vizuální kontakt mezi pracovníky v kancelářích a obyvateli sousedních bytových domů.
Mapa