Ročník 2016 / 475 projektů

ARCHiGROUP

Centrum pro volný čas Na FIalce, Říčany

Kancelář
ARCHiGROUP
U Hellady 4 140 00 Praha 4
www.archigroup.cz
Autoři
Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. arch. Jan Malec
Adresa
Mánesova 2530/3a, Říčany
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
09/2013
Popis projektu
Centrum pro volný čas vzniklo jako neziskový projekt soukromého investora s cílem poskytnout obyvatelům Říčan a přilehlých obcí co nejširší možnost vyžití jak sportovního, tak kulturního. Podstatnou hodnotou nového záměru má být umístění tak, aby Centrum bylo dobře dostupné většině obyvatel Říčan i dětem a to ideálně pěšky. To se podařilo naplnit nalezením pozemku blízko centra na pěší spojce Cesta svobody vedoucí od Nádraží k náměstí a do centra města. Koncepce architektury byla dána jak místními danostmi, to jest svažitým terénem, měřítkem okolní zástavby menší domky v ulici Mánesova), tak striktním rozpočtovým limitem. Z těchto daností vyrůstá vlastní architektura – jednoduchá až hrubá v detailu, ale prostorově bohatá reflektující uvnitř prostorové nároky jednotlivých funkcí a zároveň jejich vzájemné propojení. Svažitost pozemku se podařilo využít zapuštěním části objemu stavby tak, že z jihu od Mánesovy ulice tvoří nízkou hmotu členěnou do menších objemů, ze severu pak budova směrem k bytovým domům více vystupuje a tvoří přechod obou urbanistických měřítek. Exteriérem se stavba rozděluje na jednotlivé konstrukční a funkční celky: hmotu s bazénem, nad ní dřevostavby s modřinovou fasádou, v centru komunikační část se vstupními prostory a víceúčelovým sálem s přilehlým foyer a navazující hmotou tělocvičny, jež je z Mánesovy ulice kryta konstrukcí (přímkovou plochou), jež porůstá popínavou vegetací. Uvnitř prostory svůj charakter přenášejí i na použité materiály a konstrukce. Konstrukce jsou v co největší míře přiznané a formují společně s doplňujícími materiály a povrchy zážitek z interiéru. Syrovost betonových konstrukcí je zjemněna dřevěnými nebo keramickými obklady či barevnými akcenty, které prostupují v různých formách v čistých odstínech celou stavbu.
Mapa