Ročník 2016 / 475 projektů

Casua, spol. s.r.o.

Centrum Malešice – ByTy Malešice

Kancelář
Casua, spol. s.r.o.
Běžecká 2407, 169 00, Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Jakub Seifert, Ing. arch. Petr Jambor, Ing. arch. Petr Housa, Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ing. arch. Daniel Novák, Ing. arch. Petr Sova, Ing. arch. Lenka Steklá, mgr. Alexandra Fefelová
Adresa
č. parc. 806/630 a 962/2, ulice Počernická 699/62a , k.ú. Malešice, Praha 10
Zahájení projektu
04/2011
Dokončení realizace
06/2015
Popis projektu
Polyfunkční komplex s převažující bytovou funkcí je rozdělen do dvou etap. První etapa s 290 bytovými jednotkami byla dokončena v květnu 2013. Druhá etapa byla dokončena v červnu 2015. Projekt je zasazen do části města, kde převažují čistě obytné funkce klidové zóny. Záměrem je vytvoření nového přirozeného centra Malešic. Z tohoto důvodu budou v parteru umístěny obchody, služby, restaurace a kavárny s předzahrádkami. Parter bude doplněn o další prvky městského mobiliáře jako jsou lavičky, dětské hřiště, fontána nebo květináče pro osazení stromů. Vznikne tak příjemné místo nejen pro obyvatele nově navrhovaných domů, ale také pro stávající obyvatele Malešic. Architektonické řešení včetně barevnosti má podtrhnout odlišení nově navrhovaných domů od stávající zástavby sídliště. Důraz je kladen na použití zeleně, a to jak v parteru, tak i na samotných budovách. Na fasádách budou umístěny lamely, které budou sloužit jako opora pro popínavé rostliny. Na každém balkóně bude integrovaný květináč. Pohledové střechy budou řešeny jako zelené s intenzivním ozeleněním. Ve věžových domech jsou na některých místech navrženy luxusní soukromé terasy vysoké přes tři patra. Do takto vzniklých nik budou osazeny vzrostlé stromy a budou umístěny tak, aby byly viditelné ze všech směrů. Orámované stromy ve vyšších patrech jsou nejvýraznějším atributem celého projektu.
Mapa