Ročník 2016 / 475 projektů

Šafer Hájek architekti s.r.o.

Centrální park Zahradního města

Kancelář
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer, ing.arch Olga Kostřížová (spoluautor), ing.arch Jakub Koníř (spoluautor), ing.arch. Mikoláš Vavřín (spoluautor), ing.Aleš Marek (projektant)
Adresa
Chrpová a Malinová ulice, Zahradní město, Praha 10
Zahájení projektu
2007
Dokončení realizace
04/2011
Popis projektu
Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept byl porušen jednak výstavbou tenisových kurtů a klubovny a jednak příčnou ulicí Fialková. Návrh parku odstraňuje ulici Fialková , park sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „ náměstí“ jako zpevněná mlatová pobytová plocha s podélným vodním prvkem- vodní kaskádou s vodotrysky , tvořenou panely z bílého betonu. Na obou vstupních hranách náměstí, v podélné ose tohoto prostoru, jsou umístěny dvě vysoké brány - Sally Terreny , které vizuálně organizují prostor parku a nabízejí místo pro setkání a ochrany před deštěm. Rovina travnatých ploch parku je doplněna několika nízkými pahorky s novými stromovými hájky . Asfaltová vlna pro cyklistiku a bruslení , která protíná plochu náměstí a vodní kaskádu spojuje obě mlatové plochy podél komunikací . K ploše náměstí přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší osa v místě odstraněné ulice Fialková je řešena jako velká „klávesnice“ složená z bílých betonových panelů. Podél ulic Jahodová a Jabloňová jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi. Celá travnatá plocha je uměle zavlažována a využívána pro rekreaci. V oblasti parku je nově navrženo parkování a okolní komunikace byly rekonstruovány.
Mapa