Ročník 2016 / 475 projektů

Šafer Hájek architekti s.r.o.

Bytový dům se zdravotnickými službami

Kancelář
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer, ing.arch Olga Kostřížová (spoluautor), ing.arch Radek Toman (spoluautor), ing.Aleš Marek (projektant)
Adresa
Nad Ryšánkou 2079/6 a 8, Praha 4 - Krč
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
Pozemek určený pro nový soubor leží v místě, kde se setkává vilová zástavba podél ulice Na Zeleném pruhu, areál učiliště s velkoplošnou halou a novější objekty z 90 let, všechny z minulého století. Zvláštní nároky na hmotové řešení nového objektu vyplývají z funkčních ploch na územním plánu hl.m.Prahy. Pozemkem prochází dělící čára mezi dvěma funkčními plochami, tj. OV a VV/ZVS umožňující umístění zdravotnického zařízení. Toto funkční dělení se logicky přeneslo do hmotového konceptu. Autoři vědomě zvolili koncepci sestavy nestejně vysokých částí. Na západní straně je umístěna vyšší hmota se zdravotnickým zařízením. Jsou zde umístěna dvě patra ordinací a dvě ustupující podlaží s laboratořemi a dalšími doplňkovými funkcemi (správa, sklady apod.) Na straně východní je nižší hmota s klasickým bytovým domem s většími byty a orientací jižním a východním směrem. Tato nižší hmota se snižuje východním směrem tak, aby měřítkem byla v souladu s okolními vilovými objekty. Rovněž půdorysná artikulace této východní části vychází ze zamýšleného přiblížení se k měřítku okolních vil. V přízemí jsou umístěny byty se soukromými zahradami. Obě části jsou provozně samostatné. Každý dům má svůj vstup , své schodiště a svůj výtah. Poloha nového bytového objektu vychází z tvaru pozemku tak, aby vznikly co největší zahrady na jižní straně od objektu. Úroveň zahrad je zvýšena cca 50 cm nad okolním terénem. Objekt jsou navrženy jako železobetonový, částečně vyzdívaný, zateplený skelet. Fasáda bytového objektu je navržena v kombinaci probarvené omítky, obkladu z opakního skla a obkladu Max deskami.
Mapa