Ročník 2016 / Nominace

DAM architekti s.r.o.

Bytový dům s tělocvičnou

Kancelář
DAM architekti s.r.o.
Na Dolinách 6, 14700 Praha 4
www.dam.cz
Autoři
ing.arch.Petr Burian, ing.arch. Jan David (spolupráce), ing.arch. Petr Malinský (spolupráce)
Adresa
Lodecká 1, Praha 1
Zahájení projektu
03/2004
Dokončení realizace
04/2011
Popis projektu
Budova slouží jako bytový dům s celkem 33 malometrážními byty (pronajaty MČ jako startovní stabilizační byty zaměstnanců Města – učitelé, strážníci apod.) a školní tělocvična sousedící ZŠ. Část dispozice v úrovni přízemí je věnována na pronajímatelné nebytové prostory. Parking se nachází ve 2.PP. Jde o v pravém slova smyslu hybridní stavbu: jedná se o výplň proluky, nárožní objekt i solitér, ale nic z toho na 100 procent. Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Přítomností sálu diktovaná poloha vertikální komunikace předurčuje typ dispozice s otevřenou horizontální chodbou – pavlačí. Mezi jednotlivé vrstvy patrových desek jsou vkládány „objemy“ odpovídající svou velikostí bytovým jednotkám. Tam, kde je třeba působení hmoty zředit, podřídit se sousedním objektům, poskytnout více světla, vzduchu, vytvořit netradiční otevřený prostor pro vzájemný kontakt obyvatel, tam jsou články stavebnice vynechány. V poslední vrstvě je skladebné těleso jednotky díky mezonetové dispozici bytů protaženo na dvojnásobnou výšku – korunu celkové kompozice. Skladba přebírá ortogonalitu Barvířské ulice – tím, že tato ulička není na Lodeckou kolmá, je do celku vneseno napětí v podobě postupně povysouvaných „krabiček“. Translucidní skleněný plášť přízemí je jednotný jak pro zapuštěný objem sálu tělocvičny, tak pro ostatní využití parteru. Jeho běžná, denní i rozsvícená večerní podoba má umocnit dělení kompozice na křehký a nehmotný, veřejně využívaný parter, v kontrastu ke kompaktním kubickým jednotkám bydlení ve vyšších podlažích. Řešení je postavené na levných materiálech v precizním zpracování detailu: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěné okenní rámy.
Mapa