Ročník 2016 / 475 projektů

AS Projekt, spol. s r.o.

Biomedicínské centrum a Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni

Kancelář
AS Projekt, spol. s r.o.
Zelenohorská 60A, Plzeň
www.asprojekt.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
Adresa
alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí
Zahájení projektu
03/2009
Dokončení realizace
06/2014
Popis projektu
Biomedicínské centrum a Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni je I. etapou výstavby zcela nového kampusu, založeného na tzv. “zelené louce“. Území se nachází západně od stávající Fakultní nemocnice na Lochotíně, která je silná propojena jak personálně tak provozně. Celkový návrh respektuje tvar pozemku a orientaci ke světovým stranám. Půdorysné a tvarové řešení novostaveb vyplývá z vnitřního provozu budov a omezuje se na jednoduché hmoty. Reaguje také na sousední stávající stavby. I přes svoji technickou a provozní náročnost si stavby zachovávají jednotný architektonický výraz moderní vysoké školy a výzkumného centra. Návrh umožňuje, aby další objekty celého kampusu mohly být postupně budovány bez omezení provozu.
Mapa