Ročník 2016 / 475 projektů

Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.

BANKO-KAVÁRNA J&T BANKA, BRNO

Kancelář
Architekti Hrůša, Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
www.hrusa-atelierbrno.cz
Autor
Adresa
ul. Trnitá, administrativní centrum Triniti, Brno
Zahájení projektu
05/2011
Dokončení realizace
03/2012
Popis projektu
„Hory a hvězdy“ Provoz začíná pojetím banky se servisem vstřícným klientovi a to do nadstandardního, přesto však civilního, a pro klienta tvořeného „prostoru kavárny na ulici“. Prostředím orientovaným na obrazivé vidění se zde ustavil rámec pro rituál obchodních i společenských setkání, vložených do neformální atmosféry interiéru se symbolickým výrazem „met“- horizontů. Plochy hor a horizontů zobrazené na stěnách výstupu schodištěm se soustřeďují na obrys naší skutečnosti, ovšem obrys proměněný. Možnost se takto ponořit do iluzí prostoru symbolizuje výstup k hvězdám ve vnímání prostorového obrazu. Horizonty na stěnách v přízemí jsou tvořeny vzájemným barevným prostupováním s ostatními plochami, kde při troše fantazie vnímání jakoby vybízelo k výstupu skrze vrcholky hor. To se týká celé galerie - lounge v horním patře, kde je teprve, jakoby nadosah ústřední téma s horami a souhvězdími a obrazem Zlaté pole. Jde o metaforu svátečného naladění uprostřed imaginární krajiny. S barevností v přízemí, směřuje dál od uměleckých východisek jedné z větví funkcionalistického odkazu. Řešení mobiliáře a detailů kavárny má jenom dokreslovat atmosféru; tak je také myšleno symbolizující osvětlení. „Změkčení“ atmosféry je dosaženo prostřednictvím průsvitných, barevně laděných hustých luxusních záclon a drapérií. Cílem zde není, aby se zvýrazňovaly exkluzivní materiály, ani rozdíly mezi běžnou realitou a exkluzivitou, ale aby celý reálný prostor byl inspirativní pro běžnou realitu. Světelné a další efekty ve vnímání prostoru jsou v celé koncepci pouze doplňkové. V celém návrhu je tak nejpůvodnější koncept s hvězdou oblohu nad metaforickým znázorněním výšek prostřednictvím kamenného jádra a obrazu Zlatého pole, vévodícímu přiléhajícím horizontům.
Mapa