Ročník 2016 / Nominace

Atelier Štěpán, s.r.o.

Areál Café Fara

Kancelář
Atelier Štěpán, s.r.o.
Konečného náměstí 3, Brno
www.atelier-stepan.cz
Autor
Adresa
Klentnice 166
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Areál Cafe fara v Klentnici leží na severním svahu Pálavy a sestává z několika objektů – staré fary, staré školy, dřevěné dostavby stodoly, nové saly tereny a lázní. Ve středu budov je dvůr, více dole terasa a zahrada. Původní funkce budov jsou změněny, charakter a autenticita budov jsou však zachovány a podtrženy, navíc doplněny moderní dostavbou. Vznikl tak kupodivu kavárenský ráj na vesnici uprostřed Pálavy. Pozdně barokní budova fary z období vlády Josefa II. má nyní náplň zcela odlišnou od původní: namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře zde vznikla kavárna se zázemím a drobné etnografické muzeum. Fara byla rekonstruována důsledně historickým způsobem. Byla opravena původní fasáda a repasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Vnitřní zařízení je provedeno rovněž v tomto duchu, nenásilné, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků s cílem vytvořit autentické prostředí. Na místě bývalých chlívků stojí novostavba dřevěného penzionu. Tvar budovy je pro tuto oblast typický až archetypální - podélný dům se sedlovou střechou, jejíž velikost respektuje okolní měřítko historické architektury a její forma je abstraktní. Vertikální modřínové latě fasády vytvářejí poetické pozadí pro vržené stíny ořešáku na dvoře. Budova má unikátní nosnou konstrukci z masivních, křížem lepených dřevěných panelů, interiér je celodřevěný a jsou zde použity dva druhy dřeva - smrk a dub. Stará škola byla upravena na knihovnu, zázemí areálu a v podkroví pak další ubytovací kapacity. Podkrovní vestavba je hliněná. Na terase před salou terenou byla umístěna nová jezdecká socha sv. Jiří.
Mapa