Ročník 2016 / 475 projektů

S.I.S. spol. s r.o.

Administrativní a výrobní areál firmy Tescan

Kancelář
S.I.S. spol. s r.o.
Viniční 82, Brno
www.sisbrno.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Tesař, Ing. Jiří Dostál
Adresa
Libušina tř. 1, Brno
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2013
Popis projektu
Administrativní a výrobní areál firmy Tescan, která vyvíjí a vyrábí špičkové elektronové mikroskopy dnes již pro celý svět. Důraz byl kladen primárně na zvládnutí specifických požadavků na vnitřní prostory výroby (čisté a super čisté prostory), ale rovněž na vnější příjemný a moderní vzhled budovy, neboť je navštěvována klienty firmy, které se etablují jak z různých odvětví průmyslu, tak z vědy a univerzitního prostředí. Budova zahrnuje high-tech vývojové a výrobní prostory v prvním patře, technologii objektu a laboratoře ve druhém patře a administrativní a stravovací zázemí v patře třetím. Velké atrium ve třetím patře prosvětluje kancelářské prostory a jídelnu, má uklidňující a relaxační účinek pro zaměstnance. V další plánované etapě (na místě stávající starší budovy) bude vystavěn přibližně obdobný objem v identickém vzhledu. Fasáda prvního a druhého patra je tvořena představěnými kosodélnými panely a sjednocujícími horizontálními pásy s kruhovou perforací jako základním motivem převzatým z designu vyráběných mikroskopů (válcové tubusy, čočky) a myšlenky funkce mikroskopů - prozařování, rastrování, skenování povrchů, zkoumání...za hranicemi reálného světa. Barva panelů vychází z barevnosti firemní grafiky. Třetí patro působí jakoby ustoupené, neboť zde již představěná fasáda není, což pomáhá jinak velkému objemu stavby vhodně se začlenit do svého okolí. Areál spolu se svým lesnatým okolím působí velmi zklidňujícím dojmem, nijak na sebe neupozorňuje a nevyčnívá. Barevné řešení fasády v zemitých a přírodních barvách tento dojem podporují.
Mapa