Ročník 2016 / Mimořádná cena ERA 21 – za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulostiera 21

Prokš Přikryl architekti

Adaptace bývalých zemědělských garáží na zázemí biotopu

Kancelář
Prokš Přikryl architekti
Bubenská 1, 170 00 Praha 7
www.proksprikryl.cz
Autor
Martin Prokš, Marek Přikryl
Adresa
Dvůr Honětice, Honětice 16, 768 13 Honětice
Zahájení projektu
03/2012
Dokončení realizace
2012
Hodnocení poroty
Přestavba chátrající ryze účelové stavby je součástí dlouhodobého rozvojového plánu nefunkčního zemědělského areálu. Projekt řeší důležité téma obnovy venkova a citlivě pracuje s pozůstatky minulosti, zároveň přispívá k tématu udržitelného rozvoje. Ocenění náleží nejen architektům, ale také investorovi za snahu o vzkříšení aktivit ve venkovské krajině. Cenu vybírali zástupci redakce časopisu ERA21.
Popis projektu
Zázemí biotopu, stále více oblíbeného typu umělého koupaliště s přirozeným procesem čištění vody, využívá původní provozní objekt zemědělského družstva. Ponecháváme železobetonový montovaný skelet garáží i s žebírkovým stropem a prostor mezi sloupy vyplňujeme novým programem - občerstvením, jídelnou, půjčovnou sportovních potřeb a hygienickým zázemím. Celý dům se může jednoduše otevřít do všech stran díky velkým dřevěným vratům vsazeným do modulů sloupů, a i když jsou zavřená, fasáda funguje jako polopropustný filtr mezi vnitřkem a vnějškem. Příčky jsou vyzděny z recyklovaných, ostře pálených vážanských cihel, ze kterých byly vyzděny původní garáže z roku 1962. Umývací žlaby, sprchy a toalety jsou vyrobeny z nerezového plechu, v detailu a robustnosti odpovídající provozu kempu. Rozvody přiznané, prostory osvětlené rozptýleným světlem odraženým od stropu. Přirozené větraní. V noci svítící lampion. Dvůr Honětice je historický zemědělský dvůr, který byl od nepaměti součástí nedalekého zámku ve Zdislavicích. Po válce byl znárodněn a přestavěn pro potřeby JZD. Původní koncept uzavřeného dvora se správní budovou v čele byl znejasněn: dvě původní stodoly při vstupu byly nahrazeny rozlehlým skladem s opačnou orientací hlavního hřebene, k hlavní budově byly přistavěny garáže, celek chátral. Posledních pět let probíhá celková regenerace usedlosti na turistický areál, jehož součástí je také biotop s výše zmíněným zázemím. Obnovit zemědělskou funkci možné není, funkci společenskou obnovit možné je. Nepochybně před sto a více lety dvůr znamenal pro obec téměř vše. Dnes se zdá, že se smysl pomalu vrací.
Medailonek
Mapa