Ročník 2016 / Nominace

CITY WORK s.r.o.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Kancelář
CITY WORK s.r.o.
Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6
www.citywork.cz
Autoři
Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Obůrka (autoři stavby), Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. Karel Menšík (autoři stálých expozic)
Adresa
Vavrečkova 7040, Zlín
Zahájení projektu
08/2009
Dokončení realizace
07/2013
Popis projektu
Výrobní areál Baťovy továrny ve Zlíně je jedním z největších skvostů české industriální architektury. V roce 2013 došlo k rekonstrukci a konverzi dvou budov č.14 a č.15 postavených v letech 1948-1949. Budovy se přeměnily na Baťův institut kde sídlí kulturní instituce Zlínského kraje – galerie, muzeum a knihovna. Obě budovy jsou propojeny v jeden celek pomocí přistavěné hmoty skladu knih, která vytváří nový veřejný prostor – platformu, místo pro setkávání, výstavy, koncerty a další kulturní akce. Architektonický výraz původních budov zůstává zachován včetně typického materiálového řešení a členění fasád. Hmota platformy je provedena z pohledového betonu a tím je přiznána jako nová část. Původní betonové konstrukce, které byly za hranicí své životnosti, byly kompletně zesíleny. Největším zásahem do struktury objektu bylo prohloubení základů a vznik nového podlaží určeného pro parkování automobilů. Provozní uspořádání volně navazuje na původní osovou geometrii stavby. Základem dispozičního schématu je osa tvořená výtahovými věžemi, ve kterých jsou umístěna hlavní komunikační jádra obou domů. Oproti původnímu schématu továrny se tak dostává do centra dispozice tok lidí a knih místo výrobků a materiálu. Stejně jako venkovní architektonický výraz je unikátní, tak i vnitřní prostory továrních budov jsou velkolepé. Zachování jejich působivosti je jedním z hlavních principů utváření dispozic. Koncová pole skeletu zůstávají určena, tak jako v původním konceptu továren, pro hygienické zázemí a další servisní funkce.
Mapa