Přihlásit projekt

Pro přihlášení projektu do soutěže je nutné se zaregistrovat.

Do ČCA 2020 mohou být přihlášena díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let (2015 – 2019). Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v minulých ročnících dostala do užšího okruhu - 2019 - 34 nominací, 2018 - 33 nominací, 2017 - 42 nominací, 2016 - 63 nominací.

Zobrazit náhled přihlášky.

Založit nový účet