Aktuality

Pocta ČKA

NOMINUJTE SVOJI OSOBNOST DO POCTY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ DO 31. LEDNA 2019!

Návrhy na udělení Pocty mohou podávat architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, publicisté a novináři, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů.

Součástí nominace musí být odůvodnění v rozsahu minimálně patnácti řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla.

Své nominace zasílejte na e-mail recepce@cka.cz

nebo poštou na adresu ČKA (Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, 118 00).

Více informací zde.