Aktuality

Plzeňský kraj zastupují v letošních nominacích na Českou cenu za architekturu dvě realizace

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Nominační večer se konal 10. června 2019 v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze. Plzeňský kraj v soutěži reprezentuje Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně města Stříbro a Přístavba školní družiny Plzeň-Újezd.

 

 

Realizace v Plzeňském kraji

  1. Přístavba školní družiny Plzeň-Újezd 
foto_Matěj Hošek

Lokalita: Plzeň

Autoři: Ing.arch. Bohuslav Strejc, Ing. Jiří Korelus, Ing. Ondřej Janout

Autoři byli původně osloveni k rekonstrukci stávající družiny, umístěné v někdejším rodinném domě vzdáleném 0,9 km od budovy školy. Rozhodli se proto výrazně překročit hranice zadání, optimalizovat celý provoz a družinu přesunout do nově navržené přístavby školní budovy. Město Plzeň – coby investor stavby – s návrhem souhlasilo. Areál základní školy se nachází při křížení ulic Národní a V Brance v centru příměstské části a někdejší vesnice Újezd. Dvoupodlažní historizující budova je orientována delší stranou do Národní ulice; do ulice V Brance se otvírá větší část zahrady se školním hřištěm. Aby autoři zachovali toto prostranství a zároveň dotvořili uliční čáru, situovali novostavbu do volné části pozemku při Národní ulici. S respektem ke stávající budově k ní objekt družiny připojili pouze přízemním krčkem s novým vstupem z ulice i zahrady. Hmotu dvoupodlažní dřevostavby – nižší i kvůli ploché střeše – dimenzovali tak, aby nekonkurovala stávající budově. Novou družinu navrhli jako střídmý kvádr, opláštěný dřevěnými latěmi a v uliční části „rozehraný“ rukávcem se vstupem a přiznaným tvarem schodiště, umístěného k líci fasády. Dřevěný rošt zde kromě schodiště překrývá i několik okenních otvorů (a autoři jej uplatnili i v interiéru). Vnitřní prostor obou podlaží autoři otevřeli do zahrady velkoformátovými pásovými okny. Do přízemí soustředili kromě spojovacího koridoru také jídelnu se zázemím a samostatným vchodem z ulice. Do patra autoři umístili dvě místnosti družiny, propojené skládací akustickou stěnou, oddělené toalety a úklidovou místnost s plynovým kotlem. Jednotlivé provozy odlišili různými barvami podlahové krytiny a vybraných stěn. Před výukou i po ní tak žáci mohou „zažít školu jinak“ a v živém, současném prostoru si užívat bezprostřední spojení se zahradou.

 

2. Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně města Stříbro

foto_archiv autora

Lokalita: Stříbro

Autoři: Markéta a Petr Veličkovi

Stříbro je město s 7700 obyvateli ležící 25 km západně od Krajského města Plzně. První zmínka o městě padá do roku 1183 n.l. Jádro města je semknuto do kruhu, jehož pomyslným středem je budova renesanční radnice. Základní koncept náměstí vychází ze struktury historického centra města, zvýrazňuje historicky významné monumenty a doplňuje je soudobým řešením za použití přírodních materiálů. Část dlážděné plochy vodního parteru v jihovýchodním rohu náměstí tvoří mozaika fasády dnes již neexistujícího minoritského kláštera. V trase původní významné středověké evropské kupecké stezky je do dlažby vložena „stříbrná brož – kilometrovník“. Pískovcová kašna před radnicí je zachována v původním místě. Celé náměstí je osvětleno nasvícením fasád a osmi dvanáctimetrovými lampami, které byly autory projektu designově navrženy přímo pro toto místo se symbolikou přilétajících ptáků. Na východní straně náměstí vytváří stříhaná alej platanů společně s vodními prvky a nově vybudovanou pohledovou stěnou „novou východní frontu“. Betonová stěna nese skleněné desky, na kterých je v češtině,angličtině a němčině popsán historický vývoj města jeho památky, zajímavosti a turistické cíle v okolí. Významnou změnou je omezení frekvence provozu automobilů a stanovení nových pravidel průjezdnosti.

 

Seznam všech nominovaných staveb naleznete zde.