Aktuality

Ozvěny České ceny za architekturu v Liberci

SONY DSC7. listopadu byly sice předány ceny v rámci 1. ročníku České ceny za architekturu, ale akce propagující oceněné architekty a jejich díla probíhají i po vyhlášení výsledků! Důkazem je příjemná akce, která se uskutečnila na sklonku listopadu v liberecké Kinokavárně Varšava, v jednom z nominovaných děl. Prezentovány byly stavby z Libereckého a Královehradeckého kraje. Ty si účastníci akce mohli prohlédnout na vystavených panelech, v katalogu ceny i na projekcích. Neformální setkání do kinokavárny přilákalo jak architekty a studenty liberecké Fakulty architektury, tak zvědavou veřejnost.

Na setkání vystoupili držitelé Hlavní ceny za ateliér a dům Zen-Houses architekti Petr Stolín a Alena Mičeková, kteří ze strany kolegů architektů několikrát sklidili hlasitý potlesk. Sami autoři se hlásí k odkazu „punkové“ architektury, která jim byla dána do vínku mimo jiné i výstavou Punk v architektuře, kterou před dvěma lety uskutečnila Galerie Jaroslava Fragnera. Překonávání běžných hranic u Zen-Houses ocenila ve své závěrečné zprávě také mezinárodní porota. Zcela zásadní charakteristikou projektu je také ekonomická nenáročnost a variabilita, která dokáže vyhovět téměř každému uživateli.

Architekti Jiří Žid a Ondřej Pleštil ze spolku Zachraňme kino Varšava svůj příspěvek pojali interaktivně a přítomné hosty provedli rekonstrukcí prostor nejen kavárny, ale i kina. Jeho sál aktuálně slouží ke kulturním účelům, nejčastěji koncertům a divadelním představením. Prostory, které mladí architekti a další dobrovolníci ze spolku oživili, hostí až 150 akcí za rok a významnou mírou se tak podílejí na utváření libereckého kulturního života.

aheqvpg01460474986Architekt Jiří Janďourek, který společně s architektem Vladimírem Baldou stojí za rekonstrukcí náměstí ve Frýdlantu, zhodnotil spolupráci s veřejnými zadavateli, která v tomto případě započala vítězstvím v architektonické soutěži. Přestože se jedná o jednu z nejvýše ceněných rekonstrukcí náměstí (v České ceně za architekturu 2016 se dostala do užšího okruhu 63 nominací), z vedení města se nyní ozývají hlasy, zda by se náměstí nemělo ubírat jiným směrem. Jako jeden z velkých úspěchů přitom architekt Janďourek považuje, že se v blízkosti náměstí podařilo výrazně omezit automobilovou dopravu. Velkým problémem při veřejných investicích do architektury se tak ukazuje nedostatečná kontinuita ve vedení města a malý respekt k práci odborníků z řad architektury a urbanismu.

zythpxlt1459868184Čtvrtým projektem, který za Studio Raketoplán představil Pavel Nalezený, byla stodola v Benešově u Semil. Architekt popsal složitou fázi rekonstrukce, která vznikala z velké části svépomocí, a zmínil velkou sounáležitost stavby jak s okolím, tak s místními obyvateli, kteří zdařilou rekonstrukci přijali za svou. A právě díky velkému respektu k původnímu stavu a idylickému horskému prostředí, ve kterém se stavba nachází, se stodola Benešov se stala jedním z 63 nominovaných děl na Českou cenu za architekturu 2016.

 

Na soutěžních panelech Liberecký kraj dále reprezentovala rekonstrukce Městských lázní na galerijní objekt (SIAL architekti a inženýři). Královéhradecký kraj byl zastoupen třemi díly: Krkonošským centrem environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí (Petr Hájek Architekti), Nízkoenergetickým domem Zilvar v Lodíně (ASGK Design) a Šatnami Wikov v Hronově (IXA).

Všechna oceněná a nominovaná díla najdete v sekci Oceněná díla

Fotografie: archiv ČKA