Aktuality

Nezapomeňte se přihlásit do 4.ročníku ČCA a to do 1.dubna 2019!

Česká komora architektů vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2019. Jíž tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je rovněž v celoroční a regionální propagaci architektury. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2019.

Ivan Plicka, předseda ČKA

Pětileté období zvolila Česká komora architektů zcela záměrně: „Chceme, aby Česká cena za architekturu přinášela skutečný přehled o aktuálním stavu české architektonické scény. Proto jsme se také rozhodli zakotvit ve statutu ceny možnost přihlásit dílo, které vzniklo v průběhu posledních pěti let, a ne pouze v uplynulém roce. Nejen díla krajinářské architektury – u nichž je tato možnost mnohdy zcela zásadní pro jejich prezentaci – v průběhu doby dozrávají. Máme tak příležitost sledovat realizovaná díla nejen v poněkud syrové podobě těsně po dokončení, jak tomu zpravidla bývá, ale právě po jistém čase užívání,“ vysvětluje předseda ČKA Ivan Plicka.

Vítěz ČCA 2018 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VE STRANČICÍCH

 

 

O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do konce května 2018 vyselektuje do užšího okruhu až 50 nominovaných děl. Z tohoto počtu porota následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejichž laureáty navrhují partneři ceny.

 

 

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?

Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žádné kategorie, mohou v roce 2019 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o dokončené stavby postavené od ledna 2014 do prosince 2018. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Česká komora architektů i nadále pokračuje v bezplatné registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Elektronickou evidencí staveb rovněž zanikají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod. Na rok 2019 Česká komora současně chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2018, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2019.

Galavečer ČCA 2018

Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz dále naleznete sekci PRESS s medailonky porotců včetně fotografií a podkladů k jejich realizovaným dílům a také základní harmonogram ČCA na rok 2019.
Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz  v sekci PRO MÉDIA.