Aktuality

Moravskoslezský kraj má dvě želízka v ohni v letošních nominacích na Českou cenu za architekturu

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Moravskoslezský kraj v soutěži reprezentují Přístavba rodinného domu na Kojetíně od Kamil Mrva Architects a  Náves Velká Polom od Atelier 38 s r.o.

 

Stejně jako v předchozích ročnících byla většina nominovaných děl dokončena v loňském roce (26). Jejich typologie je různorodá. Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství, což se projevilo také u nominovaných děl.

 

Zda některá z realizací nacházejících se v Moravskoslezském kraji naváže na úspěšné reprezentanty z minulých ročníků – Dolní oblast Vítkovice (2016) či Výstupní stanici lanové dráhy na Pustevnách (2018), bude jasné 14. listopadu 2019 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze, kde bude vyhlášen vítěz a finalisté. Na akci budou rovněž zveřejněny výsledky ocenění za výjimečný počinceny partnerů. Předcházet bude pečlivý výběr poroty, která se s  realizacemi seznámí přímo v terénu.

 

 

foto_studio Toast

Realizace v Moravskoslezském kraji

 

  1. Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Lokalita: Kojetín u Nového Jičína

Autor: doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Spolupracovníci: Ing. arch. Václav Kocián, Ing. Tomáš Šenovský, Ing. Jaroslav Holub

 

Rodinný dům s ateliérem na Kojetíně, který architektonické studio Kamila Mrvy realizovalo před více než deseti lety, se stal ikonou zdejšího regionu. I to byl důvod k tomu, aby při pokračování projektu investor oslovil to stejné studio. Zadáním bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Autoři přikročili k zachování původní rekonstrukce a rozhodli se přistavět do svahu jen nenápadnou stavbu se zelenou střechou, která se bude otevírat do atria, kde se odehrává život rodiny. Nová stavba zároveň opticky odděluje vstupní prostor na pozemek pomocí přístřešku pro automobily a také chrání historickou kamennou stěnu.

 

 

 

foto_Roman Polášek
  1. Náves Velká Polom

Lokalita: Velká Polom

Autoři: Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Tomáš Bindr

Spoluautor: Mgr. Tomáš Skalík

Spolupracovníci: Ing. arch. Jakub Miller, doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., Ing. Hana Hlostová, Ing. Radomír Pauler

 

Za „zrozením“ návsi je mnoholetá, systematická a kontinuální snaha vedení obce kulminovat iniciátory veřejného života v místě kostela sv. Václava. Obec postupně vykupovala objekty a pozemky – doplnila kostru symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu. Teprve poté dochází k výkupu špalíčku budov v těžišti kostry veřejného života a vzniká logický, přirozený prostor pro náves. Vlastní oválná plocha je sjednocená v jednotné žluté žulové dlažbě. Jednotnost povrchu je dosažena z nepravidelně kladených odseků. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Schodiště slouží zároveň jako hlediště pro produkci na návsi. Od komunikací na západní a jižní straně je náves oddělena kamennou zídkou ve shodném provedení jako je zeď kostelní. Vnější ovál náměstí je vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený bezbariérový vstup do knihovny. Mobiliář tvoří dubové „rozpohybované“ židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízely sedící k vzájemné interakci. Na návsi jsou vysázeny kultivary červených javorů, které obec již dříve vysadila podél komunikací. Vodní prvek využívá toho, že voda umí téci, stříkat, padat a vytvářet hladinu. Využívá původní studnu – ztvárněním víka formující jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu. Vodní prvek je zokruhovaný a pomocí čerpadla voda vytéká v horní části schodiště a s měnící se intenzitou si nachází cestu po schodišti dolů.

Seznam všech nominovaných staveb naleznete zde.