Aktuality

Jihomoravský kraj má tři želízka v ohni v letošních nominacích na Českou cenu za architekturu

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Jihomoravský kraj v soutěži v užších nominacích reprezentují Městský dům v Brně, Rodinný dům v Blatnici pod Svatým Antonínkem a Sportovní hala Kuřim.

 

Stejně jako v předchozích ročnících byla většina nominovaných děl dokončena v loňském roce (26). Jejich typologie je různorodá. Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství, což se projevilo také u nominovaných děl.

 

Realizace v Jihomoravském kraji

 

 1. Městský dům v Brně

foto_Alexandra Timpau

Lokalita: Brno

Autoři: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý

Spolupracovníci: Petr Dub

Navržený dům, nacházející se v území procházející rychlou přeměnou, svojí hmotou doplňuje a zdůrazňuje stávající urbanistickou strukturu. V rámci města nárožní objekty svojí vertikalitou a dekorativními prvky vždy definují místo a napomáhají orientaci v území. Stejně tak i navrhovaný objekt plní tuto funkci svojí převýšenou hmotou a výtvarným dílem zdobící jeho fasádu – neonovou instalací. Náplň jednotlivých podlaží se mění s výškou objektu. V parteru komerční prostory přechází v byty ve vyšších partech. Každá z navržených jednotek je jedinečná, prostorovým uspořádáním vždy reaguje na výhledy, které místo nabízí.

 

2. Rodinný dům

foto_Jiří Hurt

Lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Autor: Ing. arch. Radek Šíma

Spoluautoři: Ing. arch. Vítězslav Táborský, Ph.D., Ing. arch. Aleš Jeřábek

Blatnice pod Svatým Antonínkem, obec s vinařskou tradicí, rozkládající se na rozsáhlé rovině přecházející do mírného svahu s vinohrady. Uprostřed obce v rostlé zástavbě se nacházela původní hospodářská usedlost s novodobou obytnou částí a navazujícími chlívy bez hodnotných architektonických prvků. Kompozici uzavřeného dvora ukončovala vzdálená, samostatně stojící stodola. Přáním investora bylo navrhnout dům pro rekreaci s možností ubytování přátel s rodinami. Navržená hmota domu kopíruje půdorys původní stavby. Respektuje tak obecný princip zástavby v obci a zároveň vytváří naprosto soukromý prostor pobytové zahrady. Vlastní forma domu, s minimalistickými detaily v geometricky přesných plochách, vychází z abstrahovaného tvarosloví původních domů v obci. Nový přízemní dům je do ulice otevřen hlavním zapuštěným vstupem a vjezdovými vraty. Dispozice domu je rozdělena na část ubytovací a na část společenskou, přecházející do prostoru otevřené „stodoly“, která nabízí venkovní kryté posezení. Vzhledem k rekreačnímu využití objektu, je dům otevřen výraznými prosklenými plochami do své soukromé zahrady. Ta je opticky ukončena hmotou zachované původní stodoly a po svém obvodu ohraničena plotem z neomítaného cihelného zdiva, které zbylo z původního bouraného domu. Neomítané zdivo spolu se štukovou omítkou a hladkou střechou z bobrovek, je nejběžnějším místním materiálem.

 

3. Sportovní hala Kuřim

foto_BoysPlayNice

Lokalita: Kuřim

Autoři: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappova

Sportovní hala vznikla jako součást mozaiky postupně se rozrůstajícího území sportovišť města Kuřimi. Pozemek pro sportovní halu se nachází zhruba v centru tohoto perspektivního území. Také proto bylo záměrem autorů vytvořit dům, odrážející ve svém výrazu svůj účel – dům hravý a zároveň výrazný, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. Návrh haly zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2009. Objem haly je navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých a černých ploch. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu. Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40x20m, světlé výšce 10m a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy. Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodní úrovni a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně.

 

Seznam všech nominovaných staveb naleznete zde.