12. ledna 2021 Vyhlášení 6. ročníku ČCA
Otevření přihlášek realizací do ČCA 2021
Otevření přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA
Otevření přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA
31. března 2021 Ukončení přijímání podnětů na přihlášení realizací od
Akademie ČCA
Ukončení přijímání nominací na Výjimečný počin od
Akademie ČCA
19. dubna 2021, 23.59 h. Ukončení přihlášek do ČCA 2021
24. června 2021

Nominační večer ČCA 2021

24. června – 6. září 2021 hlasování Akademie o ceně za Výjimečný počin
11. listopadu 2021 GALAVEČER ČCA 2021
listopad 2021 – leden 2022 VÝSTAVA oceněných ČCA 2021