Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na území ČR dokončenými v posledních pěti letech. Registrace do soutěže je bezplatná. ČCA je celoroční aktivita. Z přihlášených děl porota vybírá v prvním kole užší nominaci, ze které v dalším kole volí finalisty a držitele hlavní ceny. V rámci ČCA se udělují také ceny partnerů a ocenění za výjimečný počin. Více informací o ČCA najdete ve Statutu ČCA či v sekci Otázky a odpovědi.

Mezinárodní porota 6. ročníku České ceny za architekturu

Medailonky mezinárodních porotců druhého ročníku České ceny za architekturu.

Harmonogram 6. ročníku České ceny za architekturu

Důležité termíny České ceny za architekturu.

Statut České ceny za architekturu

Podívejte se na Statut České ceny za architekturu a jeho přílohy (Aktuální seznam Akademie ČCA, Jednací řády Akademie, Grémia a Poroty ČCA).

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.