Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je architektonická díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Cena se zpravidla uděluje každý rok. Více informací o ČCA najdete ve Statutu ČCA či v sekci Otázky a odpovědi.

  1. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen 20. ledna 2016, výsledky byly vyhlášeny 7. listopadu 2016 na slavnostním galavečeru v Jatkách 78.
  2. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen 18. ledna 2017, výsledky byly vyhlášeny 27. listopadu 2017 na slavnostním galavečeru v Jatkách 78.
  3. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen 18. ledna 2018, výsledky byly vyhlášeny 19. listopadu 2018 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín.
  4. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen 7. ledna 2019

Mezinárodní porota 4. ročníku České ceny za architekturu

Medailonky mezinárodních porotců druhého ročníku České ceny za architekturu.

Harmonogram 4. ročníku České ceny za architekturu

Důležité termíny České ceny za architekturu.

Statut České ceny za architekturu

Podívejte se na Statut České ceny za architekturu a jeho přílohy (Aktuální seznam Akademie ČCA, Jednací řády Akademie, Grémia a Poroty ČCA).

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.