Register your account

Do ČCA 2021 mohou být přihlášena díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let (2016 – 2020). Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v minulých ročnících dostala do užšího okruhu.

2020 - 27 nominací2019 - 34 nominací2018 - 33 nominací2017 - 42 nominací2016 - 63 nominací.

Provide your full name
We will use this email to contact you
We may use this number to contact you
Please use a strong password
Passwords must match
2021 AWARD 2021 AWARD 2021 AWARD
AWARD 2021 AWARD 2021 AWARD 2021