Představujeme výjimečné počiny České ceny za architekturu – Pražské stavební předpisy

Představujeme výjimečné počiny České ceny za architekturu – Pražské stavební předpisy
psp_hlavni
Foto archiv IPR

Jedním z výjimečných počinů prvního ročníku České ceny za architekturu 2016 jsou Pražské stavební předpisy od kolektivu autorů (Eva Faltusová, Pavel Hnilička, František Korbel, Renata Králová-Pintová, David Tichý, Filip Tittl).

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

Jaké je odůvodnění Akademie ČCA?

Architekt Pavel Hnilička a jeho tým na Institutu plánování a rozvoje. hl. m. Prahy předvedl profesionální přístup při přípravě Pražských stavebních předpisů. Za příkladné lze považovat rovněž neúnavné vystupování na veřejnosti při projednávání těchto předpisů při následné politické a mediální obhajobě tohoto zásadního dokumentu umožňujícího realizaci městské výstavby v Praze. Jedná se o mimořádný pokus o významné zkvalitnění výstavby a veřejného prostoru v hlavním městě.

Na animaci se můžete podívat zde:

Na všechna oceněná díla se můžete podívat v sekci Oceněná díla

Zpět na seznam aktualit >
2022 CENA 2022 CENA 2022 CENA
CENA 2022 CENA 2022 CENA 2022